Landskabsarkitekt København
Forside> Projekter> Sports- leg, og idræt> Slotsvænget , den grønne kile - Slagelse

Slotsvænget - Slagelse

BYGHERRE

FOB Fællesorganisationens Boligselskab
Slagelse

KONTAKTPERSON Dan Kristensen
PROJEKTTYPE

Friarealudvikling etablering af legeplads

GENNEMFØRT 2014 - 2015
ENTERPRISE MILL. 2.0
RÅDGIVERYDELSE

Beboerindragelse, skitsering, projektering, udbud og byggeledelse.

FOB´s afdelinger på Slotsvænget og Klostergade i Slagelse havde ansøgt og
fået bevilget midler til opgradering af de eksisterende legearealer. I forbindelse
hermed ønskedes en opgradering af bebygelserne centrale grønne
kile. Tegnestuen udviklede en koncept med en række mindre grønne
rum afgrænset af en lav græsvold og den eksisterende beplantninger der
samtidige forbinder friarealerne på tværs af kilen og inddrager det totale
friareal til sen samlet helhed. Første etape er til beboernes meget store
tilfredshed afleveret i foråret 2015.


Sport- leg, og idræt