Landskabsarkitekt København
Forside> Projekter> Sports- leg, og idræt> Idrætscenter Vest - Slagelse

Idrætscenter Vest - Slagelse

BYGHERRE Slagelse Kommune
KONTAKTPERSON Per Andersen
PROJEKTTYPE

Idrætsanlæg

GENNEMFØRT 2012 (afventer)
RÅDGIVERYDELSE

Underrådgiver for Fjerring A/S rådgivende
ingeniører. Programmering, skitsering og
modelbygning

Projektopgaven lød på at placere flest mulige idrætsanlæg i et begrænset
område med større terrænforskelle i den vestlige udkant af Slagelse. Vanskelighederne
bestod dels af store terrænforskelle og påvirkning af støj fra
veje og jernbane dels af idrætsbanernes forventede støjpåvirkning af de
nærmeste parcelhuse. Vi fandt frem til fire forskellige løsninger på problemet
og valgte det, der er inspireret af det nærved liggende Trelleborg.
Støjproblemerne løses med ringvolde. Løsningen bevarer mest muligt
af det oprindelige terræn ligesom en eksisterende kirsebær plantage vil
kunne inkorporerer enkelte af anlæggene. En spændende løsning der desværre
endnu ikke er blevet gennemført.


Sport- leg, og idræt