Landskabsarkitekt København
Forside> Projekter> Sports- leg, og idræt> Idræts- og stianlæg ved skole - Nr. Jernløse

Nr. Jernløse sti- og idrætsanlæg

BYGHERRE Jernløse Kommune
KONTAKTPERSON Søren Kofod
PROJEKTTYPE

Nye græsbaner, grusbane, multibane og skaterområde. Ca. 12 ha

GENNEMFØRT 2002 -2008
ENTREPRISE MILL. 7.0
RÅDGIVERYDELSE

Skitsering, projektering, udbud og gennemførelse

Projektet bestod i udvikling af et eksisterende mindre sportsområde i
forbindelse med skole og hal. Nogle af de vanskeligheder, der skulle overvindes,
var indpasningen i det eksisterende landskab, der bla. indeholdt et
§ 3 område og kravet om en præcis jordberegning, da der kun var meget
små tilpasningsarealer. Området indeholdt almindelige græsbaner med
både vinterbane og sommerbaner. Der udover etableredes grusbaner, løberute,
skater- og basketområde samt multibane. Tegnestuen leverede al
rådgivning fra skitsering til jordberegning.


Sport- leg, og idræt