Landskabsarkitekt København
Forside> Projekter> Sports- leg, og idræt> Hakkemosen - Høje Taastrup

Hakkemosen - Høje Taastrup

BYGHERRE Høje Taastrup Kommune
KONTAKTPERSON Curt Mikkelsen
PROJEKTTYPE Idrætsbaner, støjvold og rekreative anlæg.
GENNEMFØRT 2005 - 2008
ENTREPRISE MILL. 8.0
RÅDGIVERYDELSE

Projekt for fodboldbaner, støjvold, stier og
afvandingsgrøft

Hakkemosen har navn efter en mindre sø, der ligger tæt på Holbækmotorvejen
Området, der er ca. 15 ha stort, har indtil for ca. 12 år siden været
dyrket med alm. Landbrugsdrift. Opgaven bestod i en samlet disponering
af dette areal, således at der blev plads til 3 fodboldbaner, men også til
rekreative aktiviteter som grillpladser, dyrkningshaver, naturlegepladser
m.v. Området var meget stærkt støjbelastet og den første del af projektet
var derfor at skabe en støjvold mod Holbækmotorvejen, da området ellers
ikke ville få nogen stor rekreativ betydning. Dette lykkedes i høj grad og
var tilmed en økonomisk gevinst. Dernæst blev der etableret boldbaner,
vandtekniske anlæg (dræn og åbne grøfter/åer), et stinet, arealer med
græssende dyr og flere rekreative anlæg.


Sport- leg, og idræt