Landskabsarkitekt Birgitte Fink logo
Forside> Projekter> Sports- leg, og idræt> Blåkildegård - Taastrup

Blåkildegård - Taastrup

BYGHERRE Boligselskab AKB Tåstrup
KONTAKTPERSON Niels Bisgaard 
PROJEKTTYPE Ny multibane samt legeredskaber 
GENNEMFØRT 2010 - 2011
ENTREPRISE MILL. 4.8
RÅDGIVERYDELSE

Brugerinddragelse, skitsering, projektering, udbud og fagtilsyn

UNDERRÅDGIVER Terkel Pedersen Aps

Blåkildegård er rækkehusbebyggelse i Taastrup. Som den første del af
en større helhedsplan fik tegnestuen tildelt renoveringen af det store
fællesareal ved fælleshuset.
Efter en række udviklingsseminarer med bebyggelsens ungdom og
afdelingsbestyrelse opnåedes der enighed om et todelt forslag med
multibane/festplads som den ene pol og en grøn legeplads, med en
rækkeaktivitetsstationer indpasset i det eksisterende friareal, som
den anden pol. Gennem den demokratiske proces er der skabt et
mangfoldigt opholds- og legeområde, som beboerne har taget til sig,
og er velfungerende såvel til hverdag og fest.


Sport- leg, og idræt