Landskabsarkitekt København
Forside> Projekter> Pleje og drift> Damhusengen, Damhussøen, Krogebjergparken og Grøndalsparken - København

Damhusengen - København

BYGHERRE  Københavns Kommune
KONTAKTPERSON Susanne Henriksen
PROJEKTTYPE 

Udviklingsplan

OPGAVEFORM Bestillingsopgave
GENNEMFØRT  2006 - 2014
RÅDGIVERYDELSE 

Brugerinddragelse, planlægning

Udvkiklingsplanen er København Kommunes redskab til at styre
udviklingen i deres parker. Planerne udarbejdes i samråd med et
parkbrugerråd udpeget til den enkelte park.
Vores rolle i processen med at udarbejde planen har været ideudvikling,
sammenfatning af input fra brugerråd og forvaltning mm. samt
rapportskrivning. Afvejning af naturinteresser og brugerinteresser
har i disse parker været et vigtigt punkt i denne proces.
Udviklingsplanen er ikke helt færdige, fordi fredningssagen
endnu ikke er helt afsluttet blandt andet på grund af klager over
fredningsafgørelsen.


Pleje og drift