Landskabsarkitekt København
Forside> Projekter> Lokalplaner> Lerchehuset - Jyderup

Lerchehuset - Jyderup

BYGHERRE Nordic Service Group
KONTAKTPERSON Jesper Jørgensen
PROJEKTTYPE Planlægning, lokalplan
OPGAVEFORM Bestillingsopgave
GENNEMFØRT 2012-2013

Lokalplan Lerchehuset omfatter dels selve Lerchehuset, en ældre, stor
 og smuk bygning samt de tilgrænsende arealer, hvor der bliver mulighed
for at bygge ca. 25 nye boliger. Lokalplanområdet er beliggende i Jyderup
i umiddelbar nærhed af den store sø, Skarresø og med fredskov som nabo.
Der er tæt kontakt til station og center, så fremtidige beboere har fin adgang
til natur, offentlige transportmidler, indkøb og institutioner. Lokalplanen
 er et eksempel på en bæredygtig plan, hvor der er indtænkt LARløsninger,
få belagte arealer, grønne tage og friarealer, hvor naturindholdet
har høj prioritet. Selve Lerchehuset kan anvendes til sundhedscenter og
får med nærheden til station og center en unik beliggenhed. Derudover
sikrer stiforbindelser m.v. at området mere åbent for Jyderups indbyggere.


Lokalplaner/udstykninger