Landskabsarkitekt København
Forside> Projekter> Lokalplaner> Hyrdehøj - roskilde

Hyrdehøj - Roskilde

BYGHERRE Roskilde Kommune
KONTAKTPERSON Lene Madsen
PROJEKTTYPE Udstykning og byggemodning, 120 boliger
OPGAVEFORM Bestillingsopgave
ENTREPRISE MILL 15 mio.
GENNEMFØRT 2004-2006
RÅDGIVERYDELSE

Projekt for belægninger, jordarbejder og gartnerarbejder

Bebyggelsen omfatter en ny bebyggelse i Roskilde vest. Bebyggelsen
består af ca. 120 nye boliger (parcelhuse). En markante ny bygade,
der forløber øst-vest, samler bebyggelsen på en karakteristisk
måde. Her danner større villaer, belægninger med høj kvalitet og
en gennemgående træplantning et samlende element. Derudover
danner store friarealer, legeområder og stier en sikker og grøn
bebyggelse med en tæt sammenhæng til det nærliggende center.


Lokalplaner/udstykninger