Landskabsarkitekt København
Forside> Projekter> Lokalplaner> Høbjærgård - Tølløse

Høbjærgård - Tølløse

BYGHERRE Høbjerggård
KONTAKTPERSON Jørgen Larsen
PROJEKTTYPE Planlægning, lokalplan
OPGAVEFORM Bestillingsopgave
GENNEMFØRT 2012-2014

Høbjærggaard omfatter lokalplanlægning incl. bebyggelsesplaner
for et ca. 24 ha stort område beliggende umiddelbart syd for Tølløse.
Planlægningen gælder for et nyt boligområde, der kan rumme ca.
125 boliger, heraf er ca. 20% tæt-lav og resten parcelhuse. Det nye
boligområde ligger i et særdeles smukt naturområde, tæt ved Tølløse
skoven og tæt på landsbyen, Nr. Eskilstrup. Området er kuperet og
indholder flere vandområder, der er naturbeskyttede (§3 områder)
og plantninger. Boligområdet får således en naturlig opdeling i
flere mindre enheder. Bebyggelsesplanen er tilrettelagt med store,
sammenhængende grønne områder og lokal afvanding (LAR). Stier
direkte til center, skoler og stationen betyder, at bebyggelsen vil blive
meget attraktiv for børnefamilier. Og så er den yderst bæredygtig.


Lokalplaner/udstykninger