Landskabsarkitekt København
Forside> Projekter> Lokalplaner

Lokalplaner/udstykninger

Lokalplaner omfatter mange forskellige opgavetyper. Bebyggelsesplaner, golf- anlæg, naturparker, institutioner, beva- rende lokalplaner m.v. Lokalplaner udformes i tæt samarbejde med de lokale planmyndigheder og den private eller offentlige bygherre.