Landskabsarkitekt København
Forside> Projekter> Kirkegårde> Helsingør Kirkegård

Helsingør Kirkegård

BYGHERRE  Kirkegårdsbestyrelsen, Helsingør Domsogn
KONTAKTPERSON  Steffen Ravn Jørgensen
PROJEKTTYPE  Helhedsplan 
OPGAVEFORM Bestillingsopgave
GENNEMFØRT  2016 - 2014
ENTREPRISE MILL. 10.0
RÅDGIVERYDELSE 

Helhedsplan, projektering, fagtilsyn og byggeledelse.

Helsingør kirkegård omfatter et ca. 7 ha stort areal og er beliggende umiddelbart
udenfor den gamle bymidte i Helsingør. Helheds- og udviklingsplanen
tog udgangspunkt i de nye traditioner for begravelse – og bisættelser.
Antallet af begravelser er stærkt faldende og dermed også behovet
for de større kistegrave. Antallet af anonyme urnenedsættelser vokset og
nye gravformer vinder indpas. Disse faktorer bevirker et større arealoverskud
på vores kirkegårde. I Helsingør var det desuden vigtigt at få skabt
ordnede forhold omkring redskabs- og materialeforhold, få renoveret stibelægninger,
gennemgået og reduceret i hække og tilfældige plantninger,
få fremhævet de mange gamle træer og koncentret gravpladserne på en
harmonisk og sammenhængende måde. Alt med sigte på en smuk og
stemningsfuld kirkegård, men også med henblik på at reducere driftsomkostningerne.

 

 


Kirkelige anlæg