Landskabsarkitekt København
Forside> Projekter> Kirkegårde

Kirkelige anlæg

Kirkegårde er helt særlige anlæg, der skal indbyde til ro og eftertanke. Kulturhistorie, traditioner og stedets særlige karakter er vigtige faktorer. Vi har stor erfaring omkring kirkegårdsplanlægning, nyanlæg og regule- ringer samt andre anlæg i forbindelse med kirker. Planlægningen foregår altid i et nært samarbejde med menighedsråd og kirke- gårdsledelse.