Landskabsarkitekt København
Forside> Projekter> Institutioner> Psykiatrien Region Sjælland- Roskilde og Vordingborg

Psykiatrien- Roskilde og Vordingborg

BYGHERRE  Region Sjælland
KONTAKTPERSON  Gorm Jensen, teknisk chef
PROJEKTTYPE 

Renovering /ombygning af gård/ terapi haver for patienter. Etablering af bl.a. multibane og motionsredskaber og sansehaver

OPGAVEFORM  Bestillingsopgave 
GENNEMFØRT  2014-2015
ENTREPRISE MILL 5.5
RÅDGIVERYDELSE  Brugerinddragelse, skitsering, projektering, udbud og fagtilsyn
SAMARBEJDSPARTNERER Arkitekterne HS

Region Sjælland har to større psykiatriafdelinger i henholdsvis Roskilde
og Vordingborg (Fjorden og Oringe). Begge institutioner er landskabeligt
meget smukt beliggende. Fra foråret 2014 har tegnestuen i meget nært samarbejde
med personalet på disse to institutioner udarbejdet et projekt
for etablering af nye, skærmede gårdrum/haver. Målsætningen har været
at inddrage landskabet (synsmæssigt), skabe gode opholds- og oplevelsesmuligheder
og samtidig muligheder for motion i form af stier med balanceelementer,
fitnessredskaber, trapper, dobbeltramper og en mindre
multibane. Aktiviteterne sammenbindes af varierende planteformationer
i form af duftende og farverige stauder, slyngplantehegn, klippede hække,
frugttræer og buske. Der indgår desuden en mindre biotop i form af et
lille fugtigt/vandholdigt område, her planlægges en speciel og spændende
vegetation af græsser.


Institutioner