Landskabsarkitekt København
Forside> Projekter> Institutioner> Kolonien Filadelfia Dianalund

Kolonien Filadelfia - Dianalund

BYGHERRE  Kolonien Filadelfia
KONTAKTPERSON  Johnny Frost Andersen, teknisk chef
PROJEKTTYPE 

Anlæg i forbindelse med nye voskenafdelinger,
bestående af flere gårdhaver, friarealer
og adgangs- og parkeringsforhold

OPGAVEFORM  Bestillingsopgave
GENNEMFØRT  2009 - 2010
ENTREPRISE MILL. 2.5
RÅDGIVERYDELSE Skitsering, projektering, udbud, fagtilsyn
SAMARBEJDSPARTNERER  Arkitekterne HS

Kolonien Filadelfia er en større, selvejende institution primært for beboere
med psykiske problemer. I den nybyggede voksenafdeling er der lagt
stor vægt på at uderum og oplevelser i forbindelse hermed bliver en vigtig
del i behandlingsforløbet. Tegnestuen har udført planlægningen af disse
uderum, hvor varierende belægninger sammenbindes med grønne øer
af græsser, blomsterbede, urter, bundplantninger og mindre træer. I anlægget
indgår også mindre fuglebade og andre former for vandelementer
samt stianlæg, hvor indbyggede forhindringer skærper agtpågivenheden
og balancen. Uderummene er desuden formet og tilplantet, så de samtidig
bibringer positive og varierende synsoplevelser til de omgivende
glasgange, som danner bygningsafgrænsningen.


Institutioner