Landskabsarkitekt København
Forside> Projekter> Institutioner> Holbæk Seminarium

Holbæk Seminarium

BYGHERRE  Holbæk Kommune
KONTAKTPERSON  Søren Koefod
PROJEKTTYPE  Nyanlæg og renoveringer
Konsulent for seminariets udearealer
OPGAVEFORM  Bestillingsopgave
GENNEMFØRT  1985-2014
RÅDGIVERYDELSE  Skitsering, projektering, udbud, fagtilsyn

Holbæk Seminarium er et fredet bygningsanlæg, som de sidste ca.
50 år har fungeret som uddannelsesinstitution men nu indgår som
en del af et specialskoleanlæg. Tegnestuen har gennem ca. 30 år
fungeret som rådgiver for de samlede grønne områder, det gælder for
såvel idræts- adgangs- parkerings- og grønnegårde som for hele den
vedligeholdelsesmæssige del. Med beslutningen om indpasning af
specialskolen er der anlagt lege- og aktivitetsmæssige funktioner i
de grønne gårde og samtidig er alle udeanlæg blevet omdisponeret
med henblik på at opfylde alle tilgængeligshedskrav og funktioner
optimalt. Disse anlæg er udført i nøje samråd med Kulturarvstyrelsen
og stedets brugere. Og under respekt for den fredning, der også er
gældende for udeanlægget.


Institutioner