Landskabsarkitekt København

Jyllinge Park

BYGHERRE   Roskilde Kommune
KONTAKTPERSON  Tina Vesth 
PROJEKTTYPE  Helhedsplan, for ny park med . Etablering af
plantninger, sti og parkering
OPGAVEFORM  Bestillingsopgave
GENNEMFØRT  2006 - 2015
ENTREPRISE MILL. 4.5
RÅDGIVERYDELSE  Brugerinddragelse, skitsering, projektering, udbud og fagtilsyn

Jyllinge Park ligger ved Roskilde Fjord som et udstrakt grønt rum
mellem parcelhusområdet Jyllinge Nordmark og den gamle Jyllinge
by. Den nye kirke i Jyllinge ligger som en smuk skulptur midt
i rummet. Parken er et rekreativt, naturpræget parkareal, hvor
udsigten og naturen kan nydes, og som kan danne rum for mange
aktitiveter, både permanente og tidsbegrænsede.
Der er etableret en fælled, hvor årstiderne, den vilde flora og dyrelivet
kan opleves og studeres, og hvor større arrangementer kan findes
sted. Parkens ydre afgrænsninger er bearbejdet med plantninger af
forskellige karakterer heriblandt skov og lave overdrevsagtige krat,
som også danner små rum for ophold og leg
Sidste etape udføres i 2014, hvor der skal ske en omformning af et
eksist. regvandsbassin samt støjvolde, således disse elementer i
højere grad kan indgå som rekreative elementer i parken.


Have- og parkanlæg