Landskabsarkitekt København
Forside> Projekter> Have- og parkanlæg> Grøn Kile - Hvalsø

Grøn Kile - Hvalsø

KONTAKTPERSON  Jørgen Juhl Jørgensen
PROJEKTTYPE  Projekt for park
GENNEMFØRT 2004-2005
ENTREPRISE MILL. 1.1
RÅDGIVERYDELSE  Skitsering og projekt

Parken omfatter en grøn kile i Hvalsø, der strækker sig som et
sammenhængende bredt grønt bånd mellem institutionsområdet
og et parcelhusområde i den centrale del af Hvalsø. Et vigtigt
parameter i projektet var at friholde kigget fra vest til byens kirke.
Den grønne kile er udformet som et naturpræget område med
stianlæg, græsningsarealer, fugtige områder og kratdannende
plantninger. Derudover er der indlagt forskellige aktiviteter og
enkelte dyrkningshaver.


Have- og parkanlæg