Landskabsarkitekt Birgitte Fink logo

Dragsholm slot

BYGHERRE 

Dragsholm Slot
KONTAKTPERSON  Mads Bøttger
PROJEKTTYPE  Helhedsplan, Renovering af park og 
adgangsforhold samt nyt parkeringsanlæg
OPGAVEFORM  Bestillings opgave
GENNEMFØRT   2010 - 2011
ENTREPRISE MILL 10.5
RÅDGIVERYDELSE  Totalrådgiver, brugerinddragelse, skitsering, projektering, udbud og fagtilsyn

Dragsholm slot er et fredet middelalderslot, beliggende på en holm
ved Sejerøbugten i Odsherred. Tegnestuen har bistået Dragsholm Slot
med materiale til fondsansøgninger, der har skabt det økonomiske
grundlag for en omfattende renovering og enkelte nyanlæg. I
renoveringen er bl.a. indgået en omfattende fældning af træer,
som skjulte slottet enestående landskabelige placering. Derudover
er selve parken og omgivelserne omkring voldgravsanlægget
renoveret. Det gamle terrasseanlæg er restaureret og der er anlagt
en ny spændende urtehave, hvor urterne dels skaber oplevelse
for de besøgende dels anvendes i slottets køkken. I projektet er
desuden indgået en omlægning af adgangsforholdene, således at
parkeringsmulighederne er fjernet fra selve slotsholmen og erstattet
med parkering ved slottets avlsgård.


Have- og parkanlæg