Landskabsarkitekt København
Forside> Projekter> Have- og parkanlæg> Bypark Ledøje - Smørum

Bypark Ledøje - Smørum

BYGHERRE 

Egedal Kommune
PROJEKTTYPE 

Nyt anlæg med parkanlæg omkring kulturhus samt haveanlæg ved beskyttede boliger

OPGAVEFORM  Bestillings opgave
GENNEMFØRT  2006-2007
RÅDGIVERYDELSE 

Skitsering og projekt for det
samlede udeanlæg

Anlægget omfatter et samlet parkanlæg omkring bibliotek og
kulturhus, hvor en bebyggelse med 24 ældreboliger ligger som en
integreret del. En rekreativ sø, der via en bro forbinder kulturhus, park
og boliger giver stedet en særlig karakter. Parken præges derudover af
græsklædte terrænformer, solitære træer, kraftige randplantninger
og staudeplantninger langs kulturhusets facade.


Have- og parkanlæg