Landskabsarkitekt København
Forside> Projekter> Erhverv og tekniske anlæg> Tølløse regnvandsbassin

Tølløse regnvandsbassin

BYGHERRE Holbæk Forsyning
KONTAKTPERSON  Jim Østerby Madsen 
PROJEKTTYPE  Nyt rekreativt regnvandsbassin
OPGAVEFORM  Bestillingsopgave
GENNEMFØRT  2011-2012
ENTREPRISE  MILL. 7.0
RÅDGIVERYDELSE  Skitsering, projektering, udbud og projektopfølgning
SAMARBEJDSPARTNER  BVK - Projektering Aps

Regnvandsbassinet er etableret for at udjævne vandstrømmen i
Tysinge Å, så åen kan leve op til de miljømæssige mål.
Projektets idé var at samordne behovet for tilbageholdelse af
regnvand og reduktion af jordarbejdet med muligheden for at skabe
et areal med stor rekreativ kvalitet til glæde for de eksisterende
boligområder og for en planlagt byudvidelse. Regnvandsbassinet,
der egentlig er en sø er ca. 1 ha. stor og kan rumme 11.000 m³ vand.
Søen er indpasset på den laveste punkt i det flade og småbølgede
landskab vest for Tølløse. Siderne på søen er udført med en hældning
1 på 10. Søen kommer derved til at ligge højt i landskabet og opleves
som en integreret del af det oprindelige landskab.
Projektet fremstår som et fint eksempel på, at fornuftigt udnyttet
kan klima- og miljøtilpasning bidrage til at skabe rekreative områder
ved byer og nye levesteder for planter og dyr.
Tegnestuen har stået for ide, landskabelig tilpasning, udformning
og rummelighedsberegninger i skitse- projekterings- og udbudsfase.


Erhverv og tekniske anlæg