Landskabsarkitekt København
Forside> Projekter> Erhverv og tekniske anlæg> Nykøbing sjælland solvarmeanlæg

Nykøbing sjælland solvarmeanlæg

BYGHERRE  Nykøbing Sj. Varmeværk 
KONTAKTPERSON Klaus Hansen
PROJEKTTYPE  Teknisk anlæg 
OPGAVEFORM  Bestillingsopgave
GENNEMFØRT  2014
ENTREPRISE MILL. 42
RÅDGIVERYDELSE 

Ideoplæg, lokalplan og projekt for
landskabsarbejder

Det nye solvarmeanlæg ved Nykøbing Sj. omfatter et areal på ca.
15 ha, hvor arealet af selve solcellerne udgør 2,2 ha. Ideen med
udformningen af anlægget er, at gøre dette tekniske anlæg til en
form for LAND-ART, hvor selve solcellerne danner et cirkelslag
omkring den snegleformede akkumulationstank. Selve placeringen
af anlægget er sket på grunden af et tidligere gårdanlæg, således at
man kunne udnytte plantningen i gårdanlæggets have – samtidig
var det væsentligt, at placere anlægget i en vinkel, så billedet af
det karakteristiske, smukke vandtårn syd for Nykøbing ikke blev
ødelagt. Græssende får, våde arealer (§3 områder) og nye plantninger
vil tilsammen skabe et unikt billede af sammenhængen mellem et
teknisk anlæg og naturen.


Erhverv og tekniske anlæg