Landskabsarkitekt København
Forside> Projekter> Erhverv og tekniske anlæg> Medicinalfirma Pharmacosmos - Holbæk

Medicinalfirma Pharmacosmos

BYGHERRE  Pharmacosmos A/S
KONTAKTPERSON Lars Christensen
PROJEKTTYPE  Anlæg og disponering af 25 HA grund
OPGAVETYPE Bestillingsopgave
GENNEMFØRT  2001-2003
ENTREPRISE MILL 7.5
RÅDGIVERYDELSE  Skitsering, projektering
SAMARBEJDSPARTNER PLH Arkitekter

Pharmacosmos er et medicinalfirma, som fremstiller jernpræparater, der
sælges i hele verden. Firmaet ekspanderer kraftigt og flyttede for ca. 10
år siden sin produktion og administration til en 25 ha stor grund syd for
Holbæk.
Tegnestuen har stået for disponering af hele denne grund. Således er bygningsanlægget
placeret på et præcist, ellipseformet plateau indrammet
af grøfter, hvor al overfaldevand fra tage og belægninger ledes hen, (LAR).
Et meget enkelt parkeringsanlæg begrænset af klippet bøg, samt solitære
gråpopler udgør s elve anlægget omkring bygningerne. Der er plantet en
bynær skov på ca. 3 ha, som en afgrænsning af grunden mod det åbne
landskab og de øvrige arealer er udlagt med græs, som danner en smuk,
grøn ramme om hele anlægget. Kødkvæg, der plejer græsset i form af afgræsning,
giver liv, en mindre kødproduktion og optimerer landskabsbilledet
omkring bygningerne.


Erhverv og tekniske anlæg