Landskabsarkitekt København
Forside> Projekter> Byrum> Torv og gågade - Nykøbing Sjælland

Torv og gågade - Nykøbing Sjælland

BYGHERRE Nykøbing Sj. Kommune
KONTAKTPERSON Torben Greve
PROJEKTTYPE Projekter for torve og omlægning af Algade
ENTREPRISE MILL. 15.0
GENNEMFØRT 1985 - 2008
RÅDGIVERYDELSE Projekt, fagtilsyn og byggeledelse

Opgaven bestod i en samlet plan for Nykøbing Bymidte, som projektmæssigt
er blevet opdelt i 4. etaper. Projekterne har medført en total omlægning
af trafikken, således af hovedstrøget Algade fra at være en gennemkørselsvej
med parkeringspladser er levet et attraktivt, langstrakt torv,
med træplantninger, gode sidde- og opholdsmuligheder og med en enkel,
gennemgående belægning. I alle etaper var der en tæt dialog med
repræsentanter for borgerne og specielt den bredeste del af torvet (mod
Lindevej) blev udformet i meget tæt dialog med en borgergruppe, hvor
mange organisationer og foreninger var repræsenteret. På denne del af
Algade er der åbnet meget vide muligheder for et attraktivt torveliv med
boder.


Byrum