Landskabsarkitekt København
Forside> Projekter> Byrum> Tåsinge Plads - København

Tåsinge Plads - København

BYGHERRE  Københavns Kommune
KONTAKTPERSON Lena Nørgaard
PROJEKTTYPE  Omdannelse af plads 
GENNEMFØRT  Af 1. prisvinder 2014-2015
ENTREPRISE MILL. 15 mill.

Konkurrencen omfattede en omdannelse af Tåsinge Plads med henblik på
at skabe et attraktivt og levende byrum med plads til biler, mennesker og
aktiviteter af mangfoldige slags. Den primære intention med konkurrencen
var samtidig at skabe mulighed for lokal afvanding (LAR) og at kunne
tilføje byrummet en kvalitet i form af en grønne og økologiske islæt, til
fremme for biodiversiteten i lokalområdet.


Byrum