Landskabsarkitekt København
Forside> Projekter> Byrum

Byrum

Tegnestuen har erfaring med at planlægge og projektere enkle, holdbare byrum tilpasset stedets karakter. Det gælder såvel med hensyn til udformning af belægninger som belysning, beplantning og møblering. Vi har stor erfaring i at deltage og organisere de demokratiske processer i forbindelse hermed.