Landskabsarkitekt København
Forside> Projekter> Boligbebyggelser> Lundemarken - Holbæk

Lundemarken - Holbæk

BYGHERRE Lejerbo
KONTAKTPERSON Per Jensen
PROJEKTTYPE

Projekt for boligområde. Veje, parkeringspladser
og udeanlæg

GENNEMFØRT 2002-2011
ENTREPRISE MILL. 35
RÅDGIVERYDELSE

Brugerinddragelse, skitsering, projektering,
udbud og fagtilsyn

SAMARBEJDSPARTNERER Kullegård

Projektet omfatter en større ny boligbebyggelse på en tidligere
industrigrund ved Holbæk Station. Bebyggelsen rummer ca. 550
boliger Ideen med bebyggelsen var, at skabe et ny lelle bydel, hvor
med flere forskellige boligtyper er repræsenteret: bl.a. - almeneandels-
ungdoms- og ejerboliger samt enkelte institutionelle boliger.
Bebyggelsen er udformet omkring en allé og med en bred hovedsti
som forbinder parkeringspladser og indgangene til boligerne. Denne
sti er udformet med torve, plantninger og aktiviteter: Her mødes man
med sin nabo og her er mulighed for rare ophold og aktiviteter for
forskellig aldersgrupper. Tegnestuen har været med i udformningen
af selve bebyggelsesplanen og har skitseret og projekteret samtlige
udeanlæg – parkering, veje, torve og pladser samt de grønne områder,
som sammenbinder bebyggelsen.


Boligbebyggelser