Landskabsarkitekt København

Aagade - KBH

BYGHERRE A/B A/B Aagade
KONTAKTPERSON Inge Christoffersen
OPGAVEFORM Bestillingsopgave
PROJEKTTYPE  Gårdrenovering 
GENNEMFØRT  2007-2009
ENTREPRISE MILL 6.5
RÅDGIVERYDELSE  Brugerinddragelse, skitsering, projektering
udbud, fagtilsyn og byggeledelse

Gårdrenoveringen omfatter et samlet projekt for Andelsboligforeningen
Aagade, der rummer 130 lejligheder. En vigtig del i
renoveringsprocessen var brugerinddragelse og den demokratiske
proces i forbindelse hermed. Renoveringen bestod af en total
omlægning af gården med nye belægninger, attraktive opholdsarealer,
overdækkede pergolaer legeområder og boldbane. Desuden indgik
omlægning af hele affaldssystemet samt skure for opbevaring,
sortering m.v. Alt bundet sammen af frodige plantninger og
afskærmede, slyngplanteklædte hegn.


Boligbebyggelser